Mijn favorieten

Taxatie


U wilt uw pand laten taxeren omdat u inzicht wilt hebben in de waarde ervan. De reden waarom een taxatie nodig of wenselijk is, verschilt nogal. Vos Makelaars verzorgt voor u taxaties, ook NWWI taxaties, in onder meer de volgende situaties:
  • Bij aankoop van woningen;
  • Bij hypotheekverhoging of -verandering;
  • Bij een verschil van mening met de gemeente over de WOZ-beschikking;
  • In het kader van een nalatenschap (in verband met de successierechten);
  • Bij scheiding en deling;
  • Bij geschillen in opdracht van de rechtbank.

Onze taxaties worden uitsluitend verricht door beëdigde én gecertificeerde makelaars. Na een uitgebreide opname ter plaatse en kadastrale recherche wordt de waarde vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de marktsituatie, de bouwkundige staat, oppervlakte en inhoud, eventuele verbouwingen, stand en ligging, bestemming, eventuele aanwezige (bodem)verontreiniging, de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Ook wordt een vergelijking gemaakt met (transacties van) gelijkwaardige objecten.

In de meeste gevallen, met uitzondering van bijvoorbeeld complexe taxaties, kunt u indien noodzakelijk al binnen één werkdag beschikken over het volledige rapport.